Webový server

Co to je?

Webovým serverem je myšlen počítač nebo počítačový program, který je odpovědný za vyřizování HTTP požadavků od klientů - webových prohlížečů (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera atd. ). Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky, ty jsou obvykle dokumenty HTML.

Mohli bychom říct, že název webový server se v praxi nejčastějí používá pro balík aplikací Apache HTTP serverPHP a SQL databáze + přídavné moduly.

Vlastnosti

Každý webový server je připojen k počítačové síti a přijímá požadavky ve tvaru HTTP. Tyto požadavky vyřizuje a vrací odpověď, obvykle je jako odpověď nějaký HTML dokument nebo text, obrázek apod.

Součástí odpovědi je i tzv. Stavový kód odpovědi. Ten udává, zda byl požadavek vyřízen v pořádku, či zda došlo k nějakým obtížím. Běžným stavovým kódem, označující stav OK je 200. Dále jsou to řády:

  • 3xx - problémy spojené s přesměrováním
  • 4xx - chyby související s vyřízením požadavku (stránka není dostupná, apod.)
  • 5xx - interní chyby serveru

Server vytváří protokol (log) přijímaných požadavků. To pomáhá správci webového serveru vytvářet statistiky a podle typu a množství požadavků optimalizovat obsah webu, způsob uložení i způsob prezentace požadovaných dat.

Poskytování informací webovým serverem

Existují dva typy:

  • zobrazování statického obsahu - HTML stránky, které webový server bez změny poskytne klientovi
  • dynamický obsah - na základě požadavku klienta jsou data shromážděna (přečtena ze souboru, databáze, nebo nějakého koncového zařízení), zformátována a připravena k prezentaci ve formátu HTML