E-maily

Doporučené nastavení poštovních klientů (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, a další)

protokoly IMAP (Internet Message Access Protocol), POP3 (Post Office Protocol - Version 3), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Server pro příchozí poštu

Protokol: IMAP
Adresa: imap.banan.cz
Port: 993
Šifrování: SSL/TLS

Pokud poštovní klient vyžaduje zadání dalších informací:
Uživatelské jméno: vaše celá emailová adresa
Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Protokol: POP3
Adresa: pop3.banan.cz
Port: 995
Šifrování: SSL/TLS

Pokud poštovní klient vyžaduje zadání dalších informací:
Uživatelské jméno: vaše celá emailová adresa
Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Server pro odchozí poštu

Protokol: SMTP
Adresa: smtp.banan.cz
Port: 2525
Šifrování: STARTTLS

Pokud poštovní klient vyžaduje zadání dalších informací:
Uživatelské jméno: vaše celá emailová adresa
Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Pokud je nutno uvést způsob SMTP autentifikace (Server pro odchozí poštu SMTP požaduje ověření), vybere se možnost použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. V některých verzích programu Outlook je to v Dalším nastavení (karta Server pro odchozí poštu)

Poznámky:

 • Pokud z jakéhokoliv důvodu, chcete nakonfigurovat poštovního klienta bez šifrování, což nedoporučujeme, čísla portů jsou následující:

  imap.banan.cz port 143
  pop3.banan.cz port 110
  smtp.banan.cz port 2525 (číslo portu zůstává stejné jako u šifrovaného spojení)

 • U některých verzí programu Outlook se čísla portů a způsob šifrování zadávají v Dalším nastavení na kartě Upřesnit.
 • Některé informace a nastavení uvedené v bodech 1-12 mohou být zastaralé, budeme je průběžně aktualizovat

Příklady nastavení účtů pro Thunderbird a Outlook

 1. E -maily – FAQ
 2. Řešení nefungujícího emailu
 3. Doménový koš
 4. Jak nastavit email v aplikaci Mozilla Thunderbird
 5. Jak nastavit email v aplikaci Outlook 2003/2007
 6. Jak nastavit email v aplikaci Outlook Express
 7. Jak nastavit email v aplikaci Windows Live Mail
 8. Jak nastavit email v aplikaci Windows Mail
 9. Pokročilá nastavení pošty
 10. SPF
 11. Webmail
 12. Otestování funkčností IMAP a POP3