Grafika na míru

Popis tvorby webových stránek na míru

   max. 20 prac. dní   dle tarifu   max. 20 prac. dní      
Objednávka   Schválení požadavků   Zhotovený návrh   Balíček oprav   Předání díla

Objednávka

Objednávku tvorby grafického návrhu učiníte prostřednictvím administrace v sekci Objednávky nebo nás kontaktujte e-mailem podpora@banan.cz. Ihned po připsání platby Vám bude zaslán formulář, který je potřeba vyplnit a dodat kompletní informace a podklady k realizaci. Formulář reprezentuje závaznou objednávku, podle níž bude Váš web realizován. Vyplněný formulář včetně veškerých podkladů je nutné zaslat do 20 pracovních dní.

V případě, že si nebudete s vyplněním formuláře jisti, nebo podklady nevyplníte dostatečně, bude Vás kontaktovat náš pracovník a zadání s Vámi doladí.

Schválení požadavků

Po zadání vašich požadavků, které verifikuje projektový manažer, je Vaše zakázka zadána do systému. V podkladech musí být uvedeno jak by Váš budoucí web měl vypadat a pokud máte i textové podklady, obrázky či logo, vše musíte dodat ještě před realizací. Není možné dodávat postupně podklady v průběhu realizace.

Zhotovený návrh

Z našeho systému si grafik váš web převezme dle pořadí zadání do systému. Délka zpracování grafického návrhu zavísí na Vámi zvoleném tarifu (viz. Ceník služeb) nebu typu akční nabídky. Doba realizace se počítá ode dne schválení zaslaných podkladů. Grafik vypracuje grafický návrh webu podle Vašeho zadání a zašle Vám jej ke schválení (obsahová část či plnění webu se dělá po schválení struktury webu).

Balíček oprav

V tuto chvíli můžete připomínkovat drobné opravy a úpravy, nikoliv však již dílo jako celek. K tomuto máte k dispozici tzv. balíček oprav v rozsahu 4 hodin práce grafika. Tento balíček oprav můžete využít tak, že shrnete a zašlete nám vše k opravě do jednoho zadání. Balíček oprav můžete využít do 20 pracovních dní od obdržení grafického návrhu. Pokud budou požadavky zaslány mimo stanovený termín, nebudou úpravy zpracovávány přednostně.

Balíček oprav se nesmí rozcházet s Vaším původním zadáním zaslaným před tvorbou webu. Grafik připravuje vždy jen jeden grafický návrh, tedy vytvoří web nasazený na náš redakční systém. Ten má již danou strukturu (i v návaznosti na administraci, do které budete mít přístup) a grafik zvolí vhodné rozložení, které nejlépe koresponduje s vašimi požadavky. Jakákoliv případná větší změna zadání podléhá schválení našim projektovým manažerem. Po schválení grafického návrhu již není možné využít balíček oprav a následné úpravy budou zpoplatněny.

Předání díla

Po odsouhlasení grafické stránky webu si můžete zažádat na podpora@banan.cz o nakopírování grafikem vytvořeného díla na Váš webhosting, který jste si u nás zakoupili. Následně je možné web naplnit Vaším obsahem (pokud si přejete, je možno obsah vložit z naší strany, cena zaávísí na rozsahu zaslaných podkladů). Doba plnění obsahem je individuální, závisí na rozsahu zaslaných podkladů. Po nakopírování také dostanete přístupové údaje do redakčního systému, ve kterém si budete moct sami editovat texty a upravovat jednotlivé stránky.

Zásah do webu při práci grafika není možný z důvodu možnosti poškodit práci grafika. Pokud chcete, aby web byl pro veřejnost nepřístupný před naplněním texty, je to možné nastavit v administraci redakčního systému v sekci Nastavení > Vypnout web (přestavba).

Další informace:

Následná údržba webu a grafické úpravy

Stránky si po předání do užívání spravujete primárně sami, k dispozici je Vám pomoc technické podpory nebo nápověda na adrese: http://www.banan.cz/napoveda/napoveda-k-www-strankam-zdarma . Na webu máte širokou škálu možných úprav či řešení a pro zkušenější uživatele je zde možná editace jednotlivých panelů nebo prvků při znalosti HTML, kaskádových stylů nebo JavaScriptu. Webové stránky si tak můžete upravit do špičkové podoby přesně tak, jak potřebujete.

Další požadavky na úpravy webu

Pokud budete po předání webu požadovat další grafické úpravy, budou považovány za novou zakázku. V tomto případě nás neváhejte kontaktovat, individuálně Vám navrhneme řešení.

Obchodní podmínky k této variantě tvorby stránek na míru můžete najít zde.